Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Vad är ”himlarnas kungarikes nycklar”?

Vad är ”himlarnas kungarikes nycklar”?

Bibelns svar

”Himlarnas kungarikes nycklar” symboliserar rätten att öppna vägen för människor att ”gå in i Guds kungarike”. * (Matteus 16:19; Apostlagärningarna 14:22) Jesus gav ”himlarnas kungarikes nycklar” till Petrus, vilket innebar att han fick myndighet att avslöja att trogna människor kunde få förmånen att komma in i det himmelska riket genom att få Guds heliga ande.

Vilka användes nycklarna för?

Gud gav Petrus myndighet att öppna vägen till Guds rike för tre olika grupper:

  1. Judar och omvända judar. Kort efter Jesus död uppmanade Petrus en judisk folkmassa att godta Jesus som Guds utvalde regent i riket. Petrus visade dem vad som krävs för att bli räddad. I och med det öppnade han vägen till Guds rike för dem, och tusentals av dem ”omfattade hans ord”. (Apostlagärningarna 2:38–41)

  2. Samarier. Petrus skickades senare till samarierna. * Han använde en av nycklarna i samband med att han och aposteln Johannes bad tillsammans om att ”de [samarierna] skulle få helig ande”. (Apostlagärningarna 8:14–17) På så sätt öppnades vägen till Guds rike även för samarierna.

  3. Icke-judar. Tre och ett halvt år efter Jesus död fick Petrus veta av Gud att även icke-judar skulle få möjligheten att komma in i Guds rike. Petrus använde återigen en av nycklarna när han predikade för icke-judar. Därigenom öppnades dörren för dem att få Guds heliga ande, bli kristna och bli framtida medlemmar i riket. (Apostlagärningarna 10:30–35, 44, 45)

Vad innebär det att ”gå in i Guds kungarike”?

De som går ”in i Guds kungarike” får regera tillsammans med Jesus i himlen. Bibeln förutsade att de skulle ”sitta på troner” och ”härska som kungar över jorden”. (Lukas 22:29, 30; Uppenbarelseboken 5:9, 10)

Missuppfattningar om kungarikets nycklar

Missuppfattning: Petrus bestämmer vem som får komma till himlen.

Fakta: I Bibeln står det att det är Jesus Kristus, inte Petrus, som ”skall döma levande och döda”. (2 Timoteus 4:1, 8; Johannes 5:22) Och Petrus själv sa att Jesus är ”den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över de levande och de döda”. (Apostlagärningarna 10:34, 42)

Missuppfattning: Himlen lät Petrus avgöra när kungarikets nycklar skulle användas.

Fakta: När Jesus pratade om kungarikets nycklar sa han till Petrus: ”Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” (Matteus 16:19, Bibel 2000) Vissa tolkar det här som att Petrus fattade beslut åt himlen. Men det grekiska verbet som används här visar att Petrus beslut skulle komma först efter att besluten redan fattats i himlen. * Även andra ställen i Bibeln visar att Petrus var underställd himlen när han använde kungarikets nycklar. Till exempel följde han instruktioner från Gud när han använde den tredje nyckeln. (Apostlagärningarna 10:19, 20)

^ § 3 I Bibeln används ordet ”nyckel” ibland som en symbol för myndighet och ansvar. (Jesaja 22:20–22; Uppenbarelseboken 3:7, 8)

^ § 7 Samariernas religion skilde sig från judendomen, men vissa av deras läror och sedvänjor kom från den mosaiska lagen.

^ § 15 Se fotnot till Matteus 16:19 i studieutgåvan av Nya världens översättning av den heliga skrift.