Bibelns svar

Gud använder sin oöverträffade kraft i hela universum. Bibeln talar om hur han skapade det oräkneliga antalet stjärnor och säger: ”Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat dessa? Det har Han som för ut hären av dem efter antal; han kallar dem alla vid namn. På grund av överflödet på dynamisk energi och på grund av hans väldiga kraft saknas inte en enda av dem.” (Jesaja 40:25, 26)

Men Gud är mycket mer än bara en stark kraft. Bibeln säger att han har sådana känslor som kärlek och hat. (Psalm 11:5; Johannes 3:16) Den visar också att hans känslor påverkas av det människor gör. (Psalm 78:40, 41)