Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Finns Gud överallt?

Finns Gud överallt?

Bibelns svar

Gud kan se allt som händer och kan ingripa var han vill. (Ordspråksboken 15:3; Hebréerna 4:13) Men Bibeln lär faktiskt inte att Gud är allestädes närvarande, dvs. att han finns överallt och i allt. Tvärtom säger Bibeln att han är en person och att han bor på en specifik plats.

  • Vad Gud är: Bibeln lär att Gud är en andevarelse. (Johannes 4:24) Han är osynlig för det mänskliga ögat. (Johannes 1:18) I Bibeln kan vi läsa om olika syner som visar att Gud befinner sig på en bestämd plats. Det sägs aldrig att han är överallt. (Jesaja 6:1, 2; Uppenbarelseboken 4:2, 3, 8)

  • Var Gud är: Bibeln säger att Gud har en ”plats där ... [han] bor, i himlen”, dvs. i andevärlden. (1 Kungaboken 8:30) Han bor alltså inte i den fysiska skapelsen. I Bibeln nämns också ett tillfälle då andevarelser ”kom och ställde sig inför Jehova”, * vilket också visar att Gud bor på en specifik plats. (Job 1:6)

Kan Gud ta hand om mig personligen, om han inte finns överallt?

Absolut! Gud bryr sig verkligen om var och en av oss. Trots att Jehova bor i andevärlden ser han vilka på jorden som verkligen vill lyda honom och tar hand om dem. (1 Kungaboken 8:39; 2 Krönikeboken 16:9) Här är några exempel på hur han gör det:

  • När du ber: I samma ögonblick som du ber hör Jehova din bön. (2 Krönikeboken 18:31)

  • När du är nere: ”Jehova är nära dem som har ett förkrossat hjärta, och dem som har en bedrövad ande räddar han.” (Psalm 34:18)

  • När du känner dig vilsen: Jehova ”ger dig insikt och undervisar dig”, och det gör han genom sitt ord, Bibeln. (Psalm 32:8)

Vanliga missuppfattningar

Missuppfattning: Gud finns överallt i hela skapelsen.

Fakta: Gud bor varken på jorden eller någon annanstans i det fysiska universum. (1 Kungaboken 8:27) Det är sant att stjärnor och andra skapelser ”förkunnar Guds härlighet”. (Psalm 19:1) Men Gud bor inte i sin egen skapelse, lika lite som en konstnär bor i tavlan han målat. Tavlan kan dock berätta något om konstnären. På liknande sätt berättar skapelsen om Skaparens ”osynliga egenskaper”, som hans kraft, vishet och kärlek. (Romarna 1:20)

Missuppfattning: Gud måste vara överallt för att kunna veta allt och vara allsmäktig.

Fakta: Guds heliga ande är den aktiva kraft han använder för att utföra något. Genom sin heliga ande kan Gud både uppfatta och uträtta vad som helst när som helst. Han behöver inte själv vara på plats. (Psalm 139:7)

Missuppfattning: Psalm 139:8 lär att Gud finns överallt eftersom det står: ”Steg jag upp till himlen, skulle du vara där, bredde jag ut min bädd i Sheol [dvs. graven], se, du skulle vara där.”

Fakta: Det här bibelstället handlar inte om var Gud befinner sig. Det är en poetisk beskrivning av hur Gud alltid kan hjälpa oss, oavsett var vi är.

^ § 5 Jehova är Guds namn enligt Bibeln.