Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Vad säger Bibeln om den fria viljan? Styr Gud ditt liv?

Bibelns svar

Gud har gett oss en fri vilja, det vill säga möjligheten att ta egna beslut. Gud eller ödet förutbestämmer inte vårt liv. Vad står det i Bibeln om det här?

  • Gud skapade människor till sin avbild. (1 Moseboken 1:26) Till skillnad från djuren, som främst handlar efter instinkt, kan vi, precis som vår Skapare, visa sådana egenskaper som kärlek och rättvisa. Och vi har också en fri vilja, alldeles som Skaparen har.

  • Vi kan i stor utsträckning påverka vår framtid. Bibeln uppmuntrar oss att ”välja livet ... genom att lyssna till hans [Guds] röst”, och det gör vi genom att följa hans bud. (5 Moseboken 30:19, 20) Det här skulle vara en meningslös, för att inte säga grym, uppmaning om vi saknade fri vilja. I stället för att tvinga oss vädjar Gud till oss: ”Om du bara ville ge akt på mina bud! Då skulle din frid bli som en flod och din rättfärdighet som havets vågor.” (Jesaja 48:18)

  • Om vi lyckas eller misslyckas med något styrs inte av ödet. För att lyckas måste vi anstränga oss. Bibeln säger: ”Allt som din hand finner att göra, gör det med den kraft du har.” (Predikaren 9:10) Den säger också: ”Den flitiges planer leder till vinning.” (Ordspråksboken 21:5)

Den fria viljan är en gåva från Gud. Det gör att vi kan älska honom med hela vårt hjärta, för att vi själva vill det. (Matteus 22:37)

Styr inte Gud allt som händer?

Bibeln visar att Gud är allsmäktig, hans makt begränsas inte av någon annan. (Job 37:23; Jesaja 40:26) Men han använder inte sin makt för att styra allt. Till exempel säger Bibeln att Gud ”behärskade” sig när han handlade med det forntida Babylon, som var fiende till hans folk. (Jesaja 42:14) På liknande sätt väljer han att inte hindra dem som missbrukar sin fria vilja för att skada andra. Men Gud kommer inte att tillåta det för alltid. (Psalm 37:10, 11)

 

Ta reda på mer

VAKNA!

Påverkas ditt liv av stjärnorna?

Många vänder sig till astrologin för att få råd och vägledning i livet. Kan stjärnorna verkligen hjälpa oss?

BIBELFRÅGOR

Är det förutbestämt när vi ska dö?

Varför säger Bibeln att det finns ”en tid att dö”?

VAKTTORNET

Gud vill nå fram till dig

Tror du på Gud men har svårt att känna dig nära honom?

BIBELFRÅGOR

Kan Djävulen påverka människor?

Hur påverkar Djävulen människor, och hur kan du undvika att gå på hans knep?