Bibelns svar

Ja, Bibeln ger övertygande bevis för att Gud finns. Den uppmuntrar oss att bygga upp en tro på Gud, inte genom att blint tro på religiösa påståenden, utan genom att använda vårt ”förstånd”. (1 Johannes 5:20, Bibel 2000) Här är några argument grundade på Bibeln:

  • Vårt välorganiserade universum och allt liv på jorden pekar på att det finns en Skapare. Bibeln säger: ”Varje hus byggs ju av någon, men den som har byggt allt är Gud.” (Hebréerna 3:4) Även om orden är enkla är det många välutbildade som tycker att argumenteringen är logisk och kraftfull. *

  • Vi människor har en medfödd önskan att förstå meningen med livet. Många tycker inte det räcker med att bara tillfredsställa sina fysiska behov. Bibeln säger att vi också har ett andligt behov, som innefattar vår önskan att lära känna och tillbe Gud. (Matteus 5:3; Uppenbarelseboken 4:11) Det här andliga behovet visar inte bara att Gud finns, utan också att han är en kärleksfull Skapare som vill att vi ska fylla det behovet. (Matteus 4:4)

  • I Bibeln finns detaljerade profetior som skrevs flera hundra år i förväg och som uppfylldes exakt, precis som det var förutsagt. Det visar att de måste ha haft en övermänsklig källa. (2 Petrus 1:21)

  • En del bibelskribenter nämnde vetenskapliga fakta som var okända på den tiden. Många förr i tiden trodde att jorden bars upp av ett djur, till exempel en elefant, ett vildsvin eller en oxe. Bibeln säger i stället att Gud ”hänger jorden på intet”. (Job 26:7) Bibeln talar också om ”jordens rund”. (Jesaja 40:22) Många har dragit slutsatsen att den mest logiska förklaringen till den här vetenskapliga exaktheten är att de som skrev Bibeln fick informationen från Gud.

  • Bibeln svarar på frågor som: Varför finns det så mycket lidande och ondska i världen om Gud är kärleksfull och allsmäktig? Varför leder religion så ofta till något dåligt i stället för till något gott? (Titus 1:16) Många känner att de behöver få svar på de här frågorna för att kunna tro på Gud. Bibeln ger oss svaren på de här och andra livsfrågor.

^ § 4 Ett exempel är det astronomen Allan Sandage sa om universum: ”Jag anser att det är osannolikt att denna ordning [i universum] uppstod ur kaos. Någon måste ha organiserat det. Gud är för mig ett mysterium, men han är ändå förklaringen till tillvarons mirakel, till att det finns någonting i stället för ingenting.”