Bibelns svar

Nej, vår livslängd är inte förutbestämd. Bibeln ger inget stöd för läran om ödet, utan säger att döden ofta inträffar till följd av ”tillfällighet och slump”. (Predikaren 9:11, Bibel 2000)

Men säger inte Bibeln att det finns ”en tid att dö”?

Det stämmer. I Predikaren 3:2 sägs det att det finns ”en tid att födas och en tid att dö; en tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade”. Men sammanhanget visar att det handlar om att vissa händelser i livet ständigt upprepas. (Predikaren 3:1–8) Gud har inte i förväg bestämt när varje individ ska dö, lika lite som han tvingar en bonde att så vid en särskild tidpunkt. Poängen är att vi ska undvika att bli så upptagna av vardagliga saker att vi glömmer vår Skapare. (Predikaren 3:11; 12:1, 13)

Man kan påverka livslängden

Trots livets ovisshet kan man förlänga sin livslängd om man gör förståndiga val. Bibeln säger: ”Den vises lag är en källa till liv; den vänder en bort från dödens snaror.” (Ordspråksboken 13:14) Mose sa till israeliterna att de kunde ”leva länge” om de följde Guds bud. (5 Moseboken 6:2, Bibel 2000) Men om man är vårdslös och gör dåliga val kan livet förkortas. (Predikaren 7:17)

Oavsett hur försiktiga vi är så kan vi inte undgå döden. (Romarna 5:12) Men det kommer inte alltid att vara så. Bibeln lovar att det kommer en tid då döden är borta. (Uppenbarelseboken 21:4)