Bibelns svar

Eldsjön och Gehenna representerar samma sak, nämligen evig tillintetgörelse. Men de två begreppen skiljer sig från begreppet helvete, som betecknar den vanliga döden.

Inte en bokstavlig sjö

De fem bibelverser som nämner eldsjön visar att den inte är en bokstavlig sjö. (Uppenbarelseboken 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8) De som kommer att kastas i eldsjön är följande:

En symbol för evig tillintetgörelse

Bibeln säger att eldsjön ”betyder den andra döden”. (Uppenbarelseboken 20:14; 21:8) Den första döden är ett resultat av Adams synd. Det slaget av död kan upphävas genom en uppståndelse och kommer en dag helt att tas bort av Gud. (1 Korinthierna 15:21, 22, 26)

Det finns ingen befrielse från den bildliga eldsjön.

Eldsjön symboliserar en annan sorts död, en andra död. Död är ett tillstånd av fullständig inaktivitet, men den andra döden skiljer sig från den första i och med att den inte ger någon möjlighet till en uppståndelse. Bibeln säger att Jesus har ”nycklarna till döden och helvetet”, vilket visar att han har myndighet att frige dem som dött på grund av Adams synd. (Uppenbarelseboken 1:18; 20:13, Svenska Folkbibeln) Men varken Jesus eller någon annan har en nyckel till den andra döden, eldsjön. Eldsjön representerar ett evigt straff i form av permanent tillintetgörelse. (2 Thessalonikerna 1:9)

Samma som Gehenna (Hinnoms dal)

Gehenna (grekiska: gẹenna) nämns tolv gånger i Bibeln. Precis som eldsjön är den en symbol för evig tillintetgörelse. En del bibelöversättningar har återgett ordet med ”helvete”, men Gehenna är inte samma sak som helvetet (hebreiska: she’ọ̄l; grekiska: haidēs).

Hinnoms dal.

Ordet ”Gehenna” betyder bokstavligen ”Hinnoms dal” och syftar på en dal strax utanför Jerusalem. På Bibelns tid användes den här platsen som soptipp av stadens invånare. Där brände man sopor i en eld som man aldrig lät slockna. Det som elden inte förtärde åts upp av maskar.

Jesus använde Gehenna som en symbol för evig tillintetgörelse. (Matteus 23:33) Han sa att Gehenna var en plats ”där deras mask inte dör och elden inte släcks”. (Markus 9:47, 48) Jesus syftade på förhållandena i Hinnoms dal och på profetian i Jesaja 66:24, som lyder: ”De skall gå ut och se på liken av de män som begick överträdelse mot mig; ty maskarna på dem skall inte dö, och deras eld skall inte utsläckas.” Jesus liknelse beskriver inte tortyr, utan fullständig tillintetgörelse. Maskarna och elden förtärde lik, alltså döda kroppar, inte levande människor.

I Bibeln finns det ingenting som antyder att man kan återvända från Gehenna. ”Eldsjön” och ”det brinnande Gehenna” representerar helt enkelt evig tillintetgörelse. (Uppenbarelseboken 20:14, 15; 21:8; Matteus 18:9)

Hur ska de ”plågas dag och natt i evigheters evighet”?

Om eldsjön är en symbol för evig tillintetgörelse, varför säger då Bibeln att Djävulen, vilddjuret och den falske profeten kommer att ”plågas [i eldsjön] dag och natt i evigheters evighet”? (Uppenbarelseboken 20:10) Det finns fyra skäl att dra slutsatsen att det inte är en bokstavlig plåga som avses:

  1. Om Djävulen ska plågas för evigt, så måste han också bevaras vid liv för evigt. Men Bibeln säger att han ska bli ”till intet”, han ska inte finnas mer. (Hebréerna 2:14)

  2. Evigt liv är en gåva från Gud, inte ett straff. (Romarna 6:23)

  3. Vilddjuret och den falske profeten är bildliga och kan inte uppleva fysisk tortyr.

  4. Sammanhanget i Bibeln visar att Djävulens plåga innebär att han ska bli fullständigt overksam eftersom han tillintetgörs för evigt.

Det ord som i Bibeln återges med ”plåga” kan också betyda att man blir fängslad. Ett exempel på det är Matteus 18:34. Det grekiska ordet för ”plågare” återges i många översättningar med ”fångvaktare” eller liknande, vilket visar sambandet mellan orden ”plåga” och ”fångenskap”. Parallellskildringarna i Matteus 8:29 och Lukas 8:30, 31 visar att ”plåga” innebär samma sak som ”avgrunden”, som är en bildlig plats av fullständig inaktivitet, det vill säga död. (Romarna 10:7; Uppenbarelseboken 20:1, 3) Flera gånger i Uppenbarelseboken används ordet ”plåga” i bildlig bemärkelse. (Uppenbarelseboken 9:5; 11:10; 18:7, 10)