Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Är Bibeln en bok med människors visdomsord?

Bibelns svar

Bibeln, eller Den heliga skrift, innehåller många visa uttalanden. Men lägg märke till vad Bibeln själv säger: ”Hela Skriften är inspirerad av Gud.” (2 Timoteus 3:16) Det finns mycket som stöder det påståendet. Tänk på det här:

  • Ingen har någonsin lyckats bestrida att Bibeln är historiskt korrekt.

  • Bibelskribenterna var ärliga och öppna. Deras uppriktighet gör att det känns äkta.

  • Bibeln har ett centralt tema: att Guds rätt att härska över mänskligheten ska hävdas och att hans vilja eller avsikt ska förverkligas genom hans himmelska regering.

  • Trots att Bibeln skrevs för flera tusen år sedan innehåller den inte de vetenskapliga felaktigheter som var allmänt accepterade på den tiden.

  • Det finns dokumenterade historiska belägg för att Bibelns profetior, dvs. förutsägelser, har slagit in.

 

Ta reda på mer

GODA NYHETER FRÅN BIBELN!

Är de goda nyheterna verkligen från Gud?

Hur kan vi vara säkra på att budskapet i Bibeln är sant?

VAKTTORNET

Är Bibeln Guds ord?

Tror du att bibelskribenterna verkligen var inspirerade av Gud - skrev ner tankar från Gud?