Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vad säger Bibeln om påsken?

Bibelns svar

Påsken, som den firas i dag, är full av hedniska traditioner och symboler och har sin bakgrund i forntida fruktbarhetsriter. Här kommer några exempel:

  1. Ursprung: Ett bibliskt uppslagsverk förklarar att påsken (på engelska: Easter) ”ursprungligen var den vårfest som hölls till ära för ljusets och vårens gudinna i den germanska mytologin”. (The Westminster Dictionary of the Bible) Och i The New Encyclopædia Britannica sägs det: ”Liksom fallet är med julen, innehåller också påskens populära sedvänjor många gamla hedniska kvarlevor ... från vårliga fruktbarhetsriter.

  2. Harar och ägg: Haren är enligt Nationalencyklopedin en i påsksammanhang förekommande barnfiktion: en hare som lägger ägg eller kommer med ägg till barnen”. Encyclopædia Britannica säger att haren är en frukbarhetssymbol som kan ”härledas från gamla ceremonier och symboler vid hedniska vårhögtider i Europa och Mellanöstern”. I vissa kulturer ansåg man att målade påskägg ”på ett övernaturligt sätt kunde ge lycka, tur, hälsa och skydd”. (Traditional Festivals)

  3. Påskkäringar: I Nationalencyklopedin sägs det att traditionen med påskkäringar är ”ett utklädningsupptåg vid påsk, med bakgrund i äldre svensk häxtro”.

Boken The American Book of Days beskriver ursprunget till påsken bra: ”Det råder inget tvivel om att fornkyrkan upptog dessa gamla hedniska sedvänjor och gav dem en kristen innebörd.

Bibeln varnar oss för att följa traditioner och seder som Gud inte godkänner. (Markus 7:6–8) Det sägs i 2 Korinthierbrevet 6:17: ”’Avskilj er’, säger Jehova, ’och sluta upp med att röra vid det orena.’” De som vill glädja Gud undviker att fira påsk eftersom det är en obiblisk högtid.