Bibelns svar

Ja, för den bästa hjälpen kommer från ”Gud, som tröstar de nedslagna” eller deprimerade. (2 Korinthierna 7:6)

Vilken hjälp Gud ger dem som är deprimerade

  • Styrka. Gud ”tröstar” inte genom att ta bort alla dina problem, utan genom att besvara dina böner när du ber om styrka att uthärda. (Filipperna 4:13) Du kan vara säker på att han lyssnar på dig, för Bibeln säger: ”Jehova är nära dem som har ett förkrossat hjärta, och dem som har en bedrövad ande räddar han.” (Psalm 34:18) Gud kan faktiskt höra dina rop på hjälp även om du inte kan sätta ord på dina känslor. (Romarna 8:26, 27)

  • Bra exempel. En bibelskribent bad till Gud: ”Ur djupen ropar jag till dig.” Den här psalmisten fick tröst i sin depression genom att påminna sig att Gud inte vill att vi ska vara tyngda av samvetskval utan vill förlåta oss. Han sa till Gud: ”Om det var missgärningar du gav akt på, Jah, Jehova, vem skulle då kunna bestå? Ty hos dig finns förlåtelsen, för att du må bli fruktad.” (Psalm 130:1, 3, 4)

  • Hopp. Förutom att ge oss tröst redan nu har Gud lovat att ta bort alla problem som kan leda till depression. Då kommer löftet i Jesaja 65:17 att uppfyllas: ”Det som varit [inklusive depression] skall man inte mer komma ihåg, inte heller skall tanken på det komma upp i hjärtat.

Obs: Förutom att Jehovas vittnen tar vara på den hjälp Gud ger, söker de också läkarhjälp för sådana sjukdomar som klinisk depression. (Markus 2:17) Vi rekommenderar däremot inte någon speciell medicinsk behandling. Var och en får själv fatta beslut i hälsofrågor.