Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Är det rätt att be till helgon?

Bibelns svar

Nej. Bibeln visar att vi ska be endast till Gud, i Jesus namn. Jesus sa till sina lärjungar: ”Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.” (Matteus 6:9, Bibel 2000) Han sa aldrig till sina lärjungar att de skulle be till helgon, till änglar eller till någon annan än Gud.

Jesus sa också till sina efterföljare: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannes 14:6, Bibel 2000) Det är bara Jesus som har fått uppgiften av Gud att medla mellan oss och Gud. (Hebréerna 7:25)

Kan jag be både till Gud och helgon?

I ett av de tio budorden sa Gud: ”Jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud.” (2 Moseboken 20:5, Bibel 2000) På vilket sätt är Gud ”svartsjuk”? I en fotnot i den katolska bibelöversättningen New American Bible sägs det att han ”kräver odelad hängivenhet”. Gud kräver att all hängivenhet eller tillbedjan – däribland böner – ska riktas enbart till honom. (Jesaja 48:11)

Vi kränker Gud om vi ber till någon annan, vare sig det är till helgon eller heliga änglar. När aposteln Johannes försökte tillbe en ängel hindrade ängeln honom och sa: ”Nej, inte så! Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder, som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbe.” (Uppenbarelseboken 19:10, Bibel 2000)

 

Ta reda på mer

Är det rätt att be till ”helgon”?

Godkänner Gud att vi ber ”helgon” lägga sig ut för oss? Begrunda vad Bibeln säger.