Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Är det rätt att be till helgon?

Bibelns svar

Nej. Bibeln visar att vi ska be endast till Gud, i Jesus namn. Jesus sa till sina lärjungar: ”Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.” (Matteus 6:9, Bibel 2000) Han sa aldrig till sina lärjungar att de skulle be till helgon, till änglar eller till någon annan än Gud.

Jesus sa också till sina efterföljare: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannes 14:6, Bibel 2000) Det är bara Jesus som har fått uppgiften av Gud att medla mellan oss och Gud. (Hebréerna 7:25)

Kan jag be både till Gud och helgon?

I ett av de tio budorden sa Gud: ”Jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud.” (2 Moseboken 20:5, Bibel 2000) På vilket sätt är Gud ”svartsjuk”? I en fotnot i den katolska bibelöversättningen New American Bible sägs det att han ”kräver odelad hängivenhet”. Gud kräver att all hängivenhet eller tillbedjan – däribland böner – ska riktas enbart till honom. (Jesaja 48:11)

Vi kränker Gud om vi ber till någon annan, vare sig det är till helgon eller heliga änglar. När aposteln Johannes försökte tillbe en ängel hindrade ängeln honom och sa: ”Nej, inte så! Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder, som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbe.” (Uppenbarelseboken 19:10, Bibel 2000)

 

Ta reda på mer

VAKNA!

Är det rätt att be till ”helgon”?

Godkänner Gud att vi ber ”helgon” lägga sig ut för oss? Begrunda vad Bibeln säger.