Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Vad ungdomar säger

Utseendefixering

Utseendefixering

Ungdomar berättar om varför det kan vara svårt att ha en balanserad syn på sin kropp och sitt utseende.

Ta reda på mer

Är jag utseendefixerad?

Om du har en skev kroppsuppfattning, hur kan du då få en balanserad syn på dig själv?

Hur ser jag ut?

Lär dig undvika tre vanliga modemissar.

Varför ska man inte låta sig påverkas av idealen i media? – Del 1: För tjejer

Många tonåringar som tror att de skapar sin egen identitet anpassar sig egentligen bara till en identitet som de fått från media.

Varför ska man inte låta sig påverkas av idealen i media? – Del 2: För killar

Blir du mindre tilltalande för andra om du härmar en idealbild?