Den här studiehjälpredan grundar sig på kapitel 4 i boken Vad lär Bibeln?

Ta reda på varför Jesus måste ha varit mer än bara en god människa.