Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

FILMLEKTIONER

Introduktionsfilmer till bibelböcker

De här korta filmlektionerna ger värdefull information om bakgrunden till de olika bibelböckerna och vad de innehåller. Använd lektionerna för att få ut mer av din bibelläsning när du studerar.

Introduktion till Esra

Jehova håller sitt löfte att befria sitt folk från Babylon och återställa sann tillbedjan i Jerusalem.

Introduktion till Nehemja

Bibelboken Nehemja innehåller viktiga lärdomar för alla som vill tjäna Gud i vår tid.

Introduktion till Ester

De dramatiska händelserna på Esters tid kan stärka din tro på att Jehova kan rädda sitt folk ur svåra situationer i vår tid också.

Introduktion till Job

Alla som älskar Jehova kommer att få prövningar, men Jobs exempel visar att vi klarar av att stå på Jehovas sida vad som än händer.

Introduktion till Psalmerna

Psalmerna har hjälpt och tröstat många som älskar Gud. Den visar att det bara är Jehova som har rätt att styra och hur världen kommer att bli när hans rike styr.

Introduktion till Ordspråksboken

Den ger vägledning från Gud för i stort sett alla sidor av livet, från affärsverksamhet till familjeliv.

Introduktion till Predikaren

Kung Salomo framhåller vad som verkligen betyder något i livet och sätter det i kontrast till sådant som går emot visheten från Gud.

Introduktion till Höga Visan

Den starka kärleken mellan en ung kvinna och en ung herde kallas för ”Jahs låga”. Varför det?

Introduktion till Jesaja

Bibelboken Jesaja innehåller många fascinerande profetior som har uppfyllts. Den kan stärka din tro på att Jehova uppfyller alla sina löften och kommer att rädda oss.

Introduktion till Jeremia

Jeremia fortsatte lojalt att vara Jehovas profet trots svårigheter. Fundera på vad vi kan lära oss av hans exempel i dag.

Introduktion till Klagovisorna

Boken skrevs av profeten Jeremia, som uttrycker sin sorg över Jerusalems ödeläggelse. Den visar också hur ånger leder till Guds förlåtelse.

Introduktion till Hesekiel

Hesekiel utförde ödmjukt och modigt de uppdrag han fick från Gud, oavsett hur svåra de var. Hans exempel är värdefullt för oss i dag.

Introduktion till Daniel

Daniel och hans vänner var lojala mot Jehova vad som än hände. Deras fina exempel och alla profetiorna i Daniels bok kan vi ha nytta av nu i ändens tid.

Introduktion till Hosea

Hoseas profetia lär oss mycket om hur barmhärtig Jehova är mot syndare som ångrar sig och hur Jehova vill bli tillbedd.

Introduktion till Joel

Joel förutsade ”Jehovas dag” och förklarade vad som krävs för att överleva. Hans profetia har aldrig varit mer aktuell.

Introduktion till Amos

Jehova Gud gav denne ödmjuke man ett viktigt uppdrag. Vad kan vi lära oss av Amos?

Introduktion till Obadja

Det är den kortaste bibelboken i de hebreiska skrifterna. Profetian ger hopp och lovar att Jehovas styre ska bestå för evigt.

Introduktion till Jona

Profeten Jona tog emot tillrättavisning, fullgjorde sitt uppdrag och lärde sig en viktig sanning om Guds lojala kärlek och barmhärtighet. Hans erfarenheter kan hjälpa dig också.

Introduktion till Mika

Den här inspirerade profetian visar tydligt att det Jehova begär av oss är rimligt och till vårt bästa.

Introduktion till Nahum

Den här profetian ger övertygande bevis för att Jehova alltid uppfyller sina löften och att han ger tröst till alla som vill ha fred och befrielse under Guds rike.

Introduktion till Habackuk

Vi litar helt på att Jehova alltid vet precis när och hur han ska rädda sitt folk.

Introduktion till Matteus

Ta reda på grundläggande fakta om den här bibelboken, det första av de fyra evangelierna.

Introduktion till Markus

Markus är det kortaste evangeliet, och det ger en förhandsglimt av vad Jesus kommer att göra i framtiden som kung i Guds rike.

Ta reda på mer

BÖCKER & BROSCHYRER

Bibeln – Vad handlar den om?

Vad innehåller Bibeln för budskap till oss?