Varför överlevde Rahab när israeliterna kom för att förstöra Jeriko? Läs den tecknade serien online eller på utskrivna sidor.