Lär er vilka nio egenskaper som ingår i andens frukt.