Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

STUDIEPROJEKT FÖR BARN

Studieprojekt

Gissa Jakobs söner

Ladda ner den här sidan och se om du kan gissa namnen på tre av Jakobs söner.

Mer från den här serien

Sjung en sång om att vara modig

Lär dig en sång om att vara modig, och sjung den sedan med din familj.

Vem vill du uppmuntra?

Det här projektet hjälper barn mellan 8 och 12 år att förbereda sig för att uppmuntra någon.

Helig ande ger goda egenskaper

Det här studieprojektet hjälper barn mellan 8 och 12 år att lära sig vilka egenskaper som ingår i andens frukt.