Följ med i sången för att lära dig några av böckerna i de hebreiska skrifterna.