Visste du att du är en gåva från Jehova? Sjung den här sången för dina föräldrar.