Vad kan vi göra för att hålla ut när vi blir orättvist behandlade?