Varför är det viktigt att förbereda vad man ska svara på mötet? Hur kan man göra det?