Se hur barn på Bibelns tid var uppmärksamma och lyssnade vid mötena.