Öva på att komma ihåg bibelböckerna! Vi börjar med några i de hebreiska skrifterna.