Jesus visade hur vi skulle älska vår familj och våra medmänniskor. Vi ska se hur.