Hur förberedde sig Kevin för att svara på mötet? Hur kan du förbereda ditt svar?