Sjung med i sången om att älska alla slags människor.