Se hur Jehova svarade på Gideons specifika böner om hjälp.