Ladda ner det här bibelkortet och lär dig mer om Gideon, en israelit som inte trodde på sig själv men som ändå blev en modig krigare. Skriv ut, klipp ut, vik på mitten och spara.