Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Les Témoins de Jéhovah. La foi en action, 1re partie : La sortie des ténèbres

A TONGOFE