Tulekulomba wandije lubapala lwa kwandya, nulu utumile shilunganya isho shile hasilili.