Jaga ku mhayo gwa

Bakaniji ba Ng'wa Yehova

Chagulaga Lulimi Kisukuma

Magazeti ga Lutala lwa Nindi na Mishagi!

Udugije kusabula magazeti gise agakuyombelaga Biblia, mu ndimi kukila 200. Gazeti lya Lutala lwa Nindi, lilitwambilija kupandika bumani wa isho tulishibona mu si, aho twalinganija nu buhangi wa Biblia. Likubalungujaga banhu kulwa kubinha nghulu jawiza ja Butemi bo ng’wa Mulungu, na kubambilija kunzunya Yesu Kristu. Gazeti lya Mishagi! lilituwila twite ki kugatinda makoye ga lelo, na kuzunya gete wisagiji kwinga kuli Mulungu wa si iyo ikobiza na mhola.

Chagulaga lulimi ulo ulutogilwe ahisandiko lya lulimi. Ulu umala, kandikija Cholaga kupandika magazeti ga lulimi lwenulo.

 

Tulekejage, ishenishi shiteho ihaha mu lulimi lwenulu.

Ukupandika mhayo uyu mu lubapala ulu: