Dafutali lya Kikalile na Winhilijiwa Wise wa Bulomeji lilifunya luhelo lwa busomi bo Biblia wa buli nyuma, na sha kwilanga ha wisanjo wa ha gatigati ya nyuma wa Bakanjiji ba Ng’wa Yehova.