Ungal taun, Saksi-Saksi Yéhuwa miéling pupusna Yésus sakumaha nu diparéntahkeun ku anjeunna. (Lukas 22:19, 20) Sim kuring sadaya ngulem Sadérék pikeun hadir di acara nu penting ieu. Sadérék bakal terang mangpaat hirup jeung pupusna Yésus keur Sadérék.