Jalma ti sagala nagri, basa, jeung sélér ngarasakeun duduluran Kristen sarta mangpaat tina pendidikan Alkitab di Kongrés internasional nu lilana sababaraha poé.