Pindah kana eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Katerangan ngeunaan Kantor jeung Tur

Abdi sadaya ngondang Sadérék pikeun tur ka kantor-kantor jeung tempat percitakan Saksi-Saksi Yéhuwa. Téangan alamat jeung waktu tur.

Afrika Selatan

Nyieun Jangji pikeun Tur

Naha Sadérék kudu nyieun jangji heula pikeun miluan tur? Muhun. Supaya teu heurin teuing jeung kabéhanana bisa narima mangpaat saloba-lobana tina tur ieu, kabéh nu rék tur kudu nyieun jangji ti heula, teu sual sakumaha loba jalma dina hiji kelompok. Jangji sahenteuna kudu dijieun saminggu saacanna. Dina poé libur leuwih alus lamun nyieun jangji jauh saacanna.

Kumaha carana nyieun jangji tur? Sadérék bisa nyieun jangji liwat telepon atawa e-mail.

Telepon: +27 11-761-1002

E-mail: InboxBTHLTours.ZA@jw.org

Lamun teu nyieun jangji ti heula, naha Sadérék tetep bisa miluan tur? Lamun teu nyieun jangji ti heula, bisa jadi Sadérék teu bisa miluan tur. Lantaran tempatna teu pati gedé, jumlah jalma nu tur bakal diwatesan unggal poéna.

Jam sabaraha Sadérék kudu geus nepi? Alus lamun Sadérék aya di ditu sajam saacanna, ulah isuk teuing. Ku kituna, tempat parkir jeung lobi moal heurin.

Tur

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

AFRIKA SELATAN

Tingali Lokasina

Senén-Jumaah

08.00-11.00 jeung 13.00-16.00

Lilana 2 jam

Bareng jeung nu mandu Tur (45 menit)

Tur dimimitian ku nongton vidéo panganteur di ruang résépsionis, sanggeusna Sadérék bakal dianteur ka tempat-tempat nu aya di Bétel. Dina tur, aya sababaraha vidéo nu disetélkeun ngeunaan kagiatan naon waé nu aya di Bétel sarta kumaha Bétel bisa ngadukung ibadah urang.

Henteu Bareng jeung nu mandu Tur

Tur kaasup ningali vidéo-vidéo nu geus aya dina sababaraha basa daérah.

Ruang Utama pikeun Tamu: Bagian ieu némbongkeun sajarah Saksi-Saksi Yéhuwa di Afrika Selatan ti taun 1914 nepi ka 2014. Bagian ieu bisa ditingali saacan atawa sanggeus tur jeung nu mandu. Aya bagian nu husus disadiakeun keur budak leutik pikeun lalajo vidéo-vidéo Jadi Sobat Yéhuwa.

Pos Tamu ka-2 di Percitakan: Aya tilu vidéo nu nyaritakeun pentingna kagiatan panarjamahan sarta percitakan publikasi dina basa-basa daérah. Ti luhur, Sadérék bisa ningali mesin citak urang nu keur dipaké. Bagian utama ti ruang ieu némbongkeun sajarah nami Allah nu digunakeun dina sababaraha Alkitab basa daérah.

Pos Tamu ka-3 di Percitakan: Ti luhur, Sadérék bisa ningali kabéh ruang pikeun bagian ngirim barang sarta ningali daptar tujuan ti publikasi nu rék dikirim. Aya tilu vidéo nu némbongkeun pangwangunan Balé Karajaan, kagiatan ngirim barang, sarta kumaha carana publikasi audio jeung vidéo dijieun.

Tempat Istirahat keur Tamu: Sadérék bisa dahar di tempat nu siga taman ieu. Dina poé libur, tempat ieu biasa dipaké keur parkir beus jeung kendaraan séjénna. Dina poé biasa, Sadérék bisa maké mobil sorangan pikeun ngadatangan tempat-tempat di Bétel. Tapi dina poé libur, urang bakal nyadiakeun beus di tempat ieu.

Kagiatan

Cabang ieu nyitak sarta ngajilid buku, majalah, brosur, jeung risalah dina leuwih ti 150 basa. Cabang ieu ogé ngirimkeun publikasi ka rébuan sidang di 20 lokasi sarta narjamahkeun Alkitab, publikasi jeung vidéo nu dumasar kana Alkitab ka leuwih ti 20 basa. Ku bantuan ti RBR (Departemen Rancang/Bangun Regional), cabang ieu bisa ngadukung pangwangunan Balé Karajaan di 42 lokasi di Afrika.

Download Brosur Tur