Perhatikeun kumaha Kitab Suci bisa ngabantu Sadérék ngajawab pananya-pananya penting ngeunaan kahirupan.