Ringkesan buku Kidung Agung, kisah ngeunaan cinta sajati sarta kasatiaan.