Ringkesan ngeunaan surat keur urang Rum, nu nyaritakeun ngeunaan bingbingan ti Yéhuwa nu teu beurat sabeulah sarta ngajelaskeun pentingna boga iman ka Yésus Kristus.