Ringkesan buku Pandita, buku nu ngabantu urang miboga kahirupan nu sajati.