Ringkesan buku Obaja, buku nu ngamuat harepan jeung jangji yén Karajaan Yéhuwa bakal dijungjung.