Ringkesan buku Nahum, nubuat nu némbongkeun yén Yéhuwa ijid kana kajahatan jeung pasti ngalaksanakeun kekecapan-Na.