Ringkesan tina Injil Markus ngeunaan palayanan Yésus.