Pikirkeun latar, kaayaan, jeung mangpaatna maca buku Ester. Buku ieu nyaritakeun Éster nu wani ngabéla umat Allah.