Kumaha Sadérék bisa ngagunakeun pananya pikeun ngajak batur mikir, ngajaga minat batur, jeung nandeskeun hal-hal nu penting?