TINGALI

(Jabur 97:1)

 1. 1. Sanggakeun puji ka Yéhuwa,

  Mulyakeun sagala kaadilan-Na.

  Hayu urang ngawih kalawan gumbira

  Sabab ahéng dadamelan-Na.

  (REFREIN)

  Langit sing barungah, bumi sing gumbira,

  Sabab Yéhuwa jadi Raja!

  Langit sing barungah, bumi sing gumbira,

  Sabab Yéhuwa jadi Raja!

 2. 2. Caritakeun ka bangsa-bangsa

  Kasalametan ti Allah Yéhuwa.

  Mantenna téh Raja nu layak dipuja.

  Pék sumujud payuneuna-Na.

  (REFREIN)

  Langit sing barungah, bumi sing gumbira,

  Sabab Yéhuwa jadi Raja!

  Langit sing barungah, bumi sing gumbira,

  Sabab Yéhuwa jadi Raja!

 3. 3. Geus ngadeg pamaréntahan Yah,

  Yéhuwa ngalantik Yésus Putra-Na.

  Kabéh ilah palsu

  ngareluk tur éra,

  Moal bisa nandingan Huwa.

  (REFREIN)

  Langit sing barungah, bumi sing gumbira,

  Sabab Yéhuwa jadi Raja!

  Langit sing barungah, bumi sing gumbira,

  Sabab Yéhuwa jadi Raja!