TINGALI

(Mateus 5:​16)

 1. 1. Yésus hayang urang

  Mencarkeun caang,

  Teu ngabéda-béda

  Ka kabéh jalma.

  Warta Kitab Suci

  Urang uarkeun.

  Katengtreman sajati

  Urang bagikeun.

 2. 2. Warta Karajaan

  Urang wawarkeun

  Supaya nyaangan

  Nu ngadéngékeun.

  Caang bebeneran

  Ngabingbing urang

  Mantuan jalma-jalma

  Mihak ka Huwa.

 3. 3. Kahadéan urang

  Ibarat caang;

  Kecap nu merenah

  Lir mutiara.

  Mugi lampah urang

  Nyaangan dunya

  Tur katingali éndah

  Payuneun Allah.