TINGALI

(Jabur 91)

 1. 1. Yéhuwa bénténg urang,

  Pangharepan urang.

  Mantenna nangtayungan

  Tur bakal nyarengan.

  Hamba-Na anu satia

  Tangtu dibéla Mantenna.

  Huwa panyalindungan,

  Urang pasti bakal aman.

 2. 2. Loba nu teu satia

  Ninggalkeun Yéhuwa.

  Tapi nu terus ngabdi

  Dijaga ku Gusti.

  Sanajan loba bahaya,

  Ditarajang ku cilaka,

  Urang moal hariwang

  Mun Huwa anu nulungan.

 3. 3. Ancaman, kaniaya

  Ti sakabéh musuh.

  Lamun dijaga Huwa,

  Urang terus pengkuh.

  Urang moal sieun deui,

  Rék ka mana ogé wani.

  Yéhuwa bénténg urang,

  Ka Mantenna urang muntang.