TINGALI

(Wahyu 14:6, 7)

 1. 1. Bebeneran Karajaan geus kaungkab,

  Rajana nu dijangjikeun bakal dongkap.

  Ku kanyaah sarta welas asih Huwa,

  Kabéh manusa dijait tina dosa.

  Pangersa-Na sangkan Putra jadi Raja

  Sarta ngawasa

  dina Karajaan Allah.

  Kumpulan leutik nu dipilih ku Huwa

  Bakal nyarengan Putra maréntah dunya.

 2. 2. Ayeuna maksud Allah geus disingkabkeun;

  Injil kasalametan geus diémbarkeun.

  Para malaikat ogé milu gumbira

  Babarengan urang ngabagikeun warta.

  Urang ngemban tugas anu istiméwa,

  Nyanggakeun puji

  jeung ngamulyakeun Yéhuwa.

  Urang ngarasa reueus jadi Saksi-Na,

  Milu ngémbarkeun Injil ka mana-mana.