TINGALI

(Ibrani 6:1)

 1. 1. Mekarkeun, mekarkeun karohanian!

  Témbongkeun diri anjeun aya kamajuan.

  Tingkatkeun kamampuh dina p’layanan,

  Huwa bakal nyarengan.

  Saha waé bisa miluan

  Sabab Yésus jadi tuladan.

  Yéhuwa ogé masihan dukungan,

  Masihan kakuatan.

 2. 2. Mekarkeun, mekarkeun kawani anjeun!

  Warta hadé kudu terus dibéwarakeun.

  Ku cara ngawawar ka imah-imah,

  Urang muji Yéhuwa.

  Sanajan musuh nyingsieunan,

  Ulah gimir, ulah salempang.

  Terus uarkeun Karajaan Allah

  Sangkan jalma arapal.

 3.  3. Mekarkeun, mekarkeun kaparigelan!

  Nyieun kamajuan

  dina ngawula Huwa.

  Roh suci Allah masihan tungtunan,

  Pék rasakeun kabungah.

  Pikanyaah jalma nu minat,

  Anjangan deui sangkan kuat.

  Geuing haténa, aping maranéhna

  Sangkan kuat imanna.