TINGALI

(Mateus 13:1-23)

 1. 1. Ahirna mangsa panén datang,

  Gandum geus siap diala.

  Miluan ieu kagiatan,

  Kahormatan nu pohara.

  Urang dipingpin Putra Allah

  Dina ngala loba jalma.

  Tangtu urang bakal suka bungah

  Ningali hasil nu limpah.

 2. 2. Asih ka Allah jeung sasama

  Ngajurung urang ngawawar,

  Ngélingan ayeuna waktuna

  Jalma-jalma kudu sadar.

  Mun gawé bareng jeung Yéhuwa,

  Urang nampa loba berkah.

  Nu satia nepi panungtungan

  Bakal meunang kabagjaan.